HakkarimForum


 
AnasayfaAnasayfa  TakvimTakvim  SSSSSS  AramaArama  Üye ListesiÜye Listesi  Kullanıcı GruplarıKullanıcı Grupları  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  
Giriş yap
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Beni hatırla: 
:: Şifremi unuttum
En son konular
» Toshiba Satalitte Psl33E xp driver indir
Çarş. Ocak 18, 2012 5:36 pm tarafından appleleopar

» Bilgisayar Mimarisi 4.sınıf dersi
Çarş. Eyl. 07, 2011 12:23 pm tarafından maviakar

» Olasılık ve İstatistik
Paz Mart 20, 2011 9:22 am tarafından coderfff

» Bilgisayar organizasyonu ve mantık devreler(2.sınıf)
Çarş. Mart 02, 2011 5:15 pm tarafından dervis_06

» vakit tmam seni terkediyorum..
Ptsi Şub. 21, 2011 2:19 am tarafından XxezzaLe

» Can çiçeği(m)sin... icimdeki
C.tesi Şub. 19, 2011 12:38 am tarafından XxezzaLe

» hersey sende gizli
Perş. Şub. 17, 2011 1:03 am tarafından XxezzaLe

» senı sevıyorum ANLADIM
Perş. Şub. 17, 2011 12:57 am tarafından XxezzaLe

» yagmuru sevdim
Perş. Şub. 17, 2011 12:33 am tarafından XxezzaLe

En iyi yollayıcılar
XxezzaLe
 
IiIxJ3aJ2oNxIiI
 
PaRem
 
ZıplayanCeset
 
Admin
 
HaSaN
 
Duygu
 
KanKi
 
iSHeK
 
.SERVAN
 

Paylaş | 
 

 Köyü boşaltılmış veya zarar görnüş kişilerin Tazminatları için mevzuat

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek 
YazarMesaj
culemergMesaj Sayısı : 10
Points : 29
Kayıt tarihi : 07/12/09

MesajKonu: Köyü boşaltılmış veya zarar görnüş kişilerin Tazminatları için mevzuat    Çarş. Kas. 10, 2010 1:23 am

Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında Yönetmelik
Amaç
Madde l — Bu Yönetmeliğin amacı, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna göre; terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uğrayan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, bu zararlarının karşılanmasına ilişkin olarak;
a) Zarar tespit komisyonlarının kuruluşu, çalışma usulleri ve görevleri ile Komisyona
yapılacak başvurularda takip edilecek hususların belirlenmesi,
b) Cana, vücut bütünlüğüne ve mala yönelik zararların tespit edilmesi ve uğranılan zararları sulh yoluyla karşılayacak safi miktarların belirlenmesi,
c) Mahsup edilecek miktarların hesaplanması,
d) Nakdi ödemenin şekli, tutarı, yaralanma ve çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti,
e) Ayni ifa tarzı,
ile ilgili esas ve usullerin belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının sulhen karşılanmasına dair esas ve usulleri kapsar.
Aşağıda belirtilen zararlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır:
a) Devletçe arazi veya konut tahsisi suretiyle yahut başka bir şekilde karşılanan zararlar.
b) Bir mahkeme kararı gereğince veya 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Bazı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu ve 31 inci maddeleri gereğince karşılanan zararlar.
c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlal edildiği gerekçesiyle Sözleşmenin 41 inci maddesine göre hükmedilen veya Sözleşme hükümleri uyarınca dostane çözüm yoluyla uzlaşılan tazminatın ödenmesi sonucunda karşılanan zararlar.
d) Terör dışındaki ekonomik ve sosyal sebeplerle uğranılan zararlar ile güvenlik kaygıları dışında kendi istekleriyle bulundukları yerleri terk edenlerin bu sebeple uğradıkları zararlar,
e) Kişilerin kendi kasıtları sonucunda oluşan zararlar.
f) 3713 sayılı Kanunun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamındaki suçlar ile terör olaylarında yardım ve yataklık suçlarından mahkum olanların bu fiillerinden dolayı uğradığı zararlar.
İkinci fıkranın (f) bendinde yazılı suçlardan dolayı ceza kovuşturması açılmış bulunanlar hakkında kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bu Yönetmeliğe göre işlem yapılmaz.
Hukuki dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 17 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Bakan: İçişleri Bakanını,
c) Kanun: 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu,
d) Komisyon: 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun gereğince oluşturulan Zarar Tespit Komisyonunu,
e) Vali: Komisyonun bulunduğu il valisini,
İfade eder.
Komisyonların kuruluşu
Madde 5 — Komisyon illerde, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular üzerine on gün içinde vali onayı ile kurulur.
Komisyon üyeleri
Madde 6 — Komisyon valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı başkanlığında bir başkan ve altı üyeden oluşur. Vali tarafından o ilde görev yapan ve kurumlarında en az şube müdürü veya eşdeğer unvana sahip kamu görevlileri arasından seçilecek; maliye, bayındırlık ve iskan, tarım ve köyişleri, sağlık, sanayi ve ticaret konularında uzman birer kişi ile baro yönetim kurulunca baroya kayıtlı avukatlar arasından seçilecek bir avukat komisyonun üyesidir. Komisyonun ilk kuruluşunda baro yönetim kurulu, komisyonda yer alacak avukat üyenin ismini Valiliğin talebi üzerine en geç bir hafta içinde Valiliğe bildirir.
Komisyon başkan ve üyeleri her yıl ocak ayının ilk haftasında yeniden belirlenir. Baro yönetim kurulu komisyonda yer alacak avukat üyenin ismini her yıl Aralık ayının sonuna kadar Valiliğe bildirir. Eski üyeler yeniden komisyonda görevlendirilebilir.
Komisyon üyelerinin başka bir yere atanma, hastalık, kaza, sakatlık gibi nedenlerle görevlerini yapamayacaklarının anlaşılması durumunda, vali tarafından seçilen üyelerin görevlerine vali onayı ile son verilir. Görevine son verilen üyenin yerine vali tarafından yeni üye tespit edilir.
Yukarıdaki fıkrada belirtilen nedenlerin avukat üye hakkında gerçekleşmesi halinde, bu durumun vali tarafından baroya bildirilmesi üzerine baro yönetim kurulu yeni üye belirleyerek valiliğe bildirir.
İş yoğunluğu nedeniyle aynı ilde vali onayı ile birden fazla komisyon oluşturulabilir. Birden fazla komisyon oluşturulduğu takdirde komisyonların görev dağılımı vali tarafından tespit edilir.
Komisyonun görevleri
Madde 7 — Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin başvurusu halinde bu Yönetmelik kapsamına giren bir zararın bulunup bulunmadığını tespit etmek.
b) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca uygulanmış projelerin, zararın giderilmesine katkıları; zarar görenin değerlendirilebileceği enkaz ve diğer yararlar; sigorta şirketlerince veya ilgili mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan tazminatlar ve her türlü ödemeler, tedavi ve cenaze giderleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan bu Yönetmelik kapsamına giren zararların karşılanması amacıyla yapılan yardımların zarar miktarından mahsup edilmesi suretiyle belirlenen nakdi veya ayni ödeme miktarını içeren sulhname tasarılarını hazırlamak.
c) Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya kabul edilmemiş sayılması hallerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenleyerek birer örneğini ilgiliye tebliğ etmek ve Bakanlığa göndermek.
d) Başvuru sahibinin Kanun ve bu Yönetmelik kapsamına giren bir zararının bulunmadığının tespit edilmesi halinde, buna ilişkin karar tutanağı düzenleyerek birer örneğini ilgiliye tebliğ etmek ve Bakanlığa göndermek.
Komisyonlara yapılacak başvuruların süresi, şekli ve sonuçlandırılması
Madde 8 — Zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin zarar konusu olayın öğrenilmesinden itibaren altmış gün içinde ve herhalde olayın meydana gelmesinden itibaren bir yıl içinde ilgili valiliğe veya kaymakamlığa başvurmaları halinde gerekli işlemlere başlanır. Kaymakamlığa yapılan başvurular ivedilikle, ilgili komisyona gönderilir. Bu sürelerden sonra yapılacak başvurular kabul edilmez. Başvurunun süre yönünden reddedildiği bir tutanağa bağlanarak ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir. Mirasçıların veya yetkili temsilcilerin başvurularında veraset ilamı ve noterden tasdikli vekaletname başvuru dilekçesine eklenir. Elden yapılan başvurularda başvuru sahibine başvurunun alındığına dair bir belge verilir.
İlgili valilik ve kaymakamlık dışında diğer valilik, kaymakamlık. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri ve diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan başvurular ivedilikle ilgili valiliğe gönderilir ve başvuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda ilk başvuru tarihi, dilekçenin diğer mercilere ulaştığı tarihtir.
Başvurularda; zarar görenin veya mirasçılarının adı, soyadı, ikametgah adresi, zararın nev'i, tutarı, gerçekleşme şekli ile gerçekleştiği yer ve tarih başvuru dilekçesinde belirtilir. Zararın tespitine ve ölçümüne esas olabilecek tüm bilgi ve belgeler de komisyonun takdirine sunulmak üzere başvuru dilekçesine eklenir.
Komisyon, yapılan her başvuru ile ilgili çalışmalarını başvuru tarihinden, başka mercilere yapılan başvurularda başvurunun ilgili valiliğe ulaşmasından itibaren altı ay içerisinde tamamlamak zorundadır. Zorunlu hallerde bu süre komisyon kararı ve vali onayı ile üç ay daha uzatılabilir.
Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, 19/7/1987 tarihi ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında işlenen ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun l inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya anılan tarihler arasında terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu fıkraya göre yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren iki yıl içinde sonuçlandırılır.
Dava açma süresi içinde yapılan başvuru, nihai işlem sonucunun ilgiliye tebliğine kadar genel hükümlere göre dava açma sürelerini durdurur.
Komisyona yapılan başvurularla ilgili olarak; başvuru sıra numarası, başvuranın adı-soyadı, yerleşim yeri adresi, başvuru tarihi, başvurunun konusu, zararın nevi-yeri ve tarihini içeren Zarar Tespit Komisyonu Başvuru Kayıt Defteri (EK-A) tutulur.
Komisyonun toplanması ve gündem
Madde 9 — Komisyonun nerede, hangi gün ve sıklıkla toplanacağı, iş yoğunluğuna ve müracaat sayısına göre komisyon başkanının önerisi üzerine vali tarafından tespit edilerek üyelere bildirilir. Komisyon belirlenen yer ve zamanlarda toplanır.
Komisyonun gündemi başkan tarafından tespit edilir.
Bilgi ve belgelerin toplanması
Madde 10 — Komisyon ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından başvuru konusu ile ilgili her türlü bilgi, belge ve yardım isteyebileceği gibi, adli ve askeri teşkilat ile kolluk kuvvetleri dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları bilirkişi olarak da görevlendirebilir. Komisyon, gerekli gördüğü uzmanları çalıştırabilir veya bunlardan görüş alabilir. Komisyon tarafından görevlendirilen kamu görevlileri öncelikli olarak komisyon tarafından verilen görevleri yerine getirirler.
Komisyonun başkan ve üyeleri, kendilerinin, ailesinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile vekili oldukları kişilerin zararları ile ilgili bulunan komisyon toplantılarına katılamazlar.
Komisyonca keşif yapılması
Madde 11 — Komisyon gerek görmesi halinde keşif yapabilir.
Komisyon başkanı belirlemiş olduğu keşif yeri ile gün ve saatini komisyon üyeleri ve/veya bilirkişi ile başvuru sahibine veya yetkili temsilcisine yazılı olarak bildirir.
Başvuru sahibinin kendisi, veli veya vasisi veya yetkili temsilcisi ve varsa şahitleri keşif mahallinde hazır bulunurlar. Muhtar veya o yer mahallinden iki kişinin de keşifte hazır bulunması temin edilir.
Tespit edilen günde komisyon olay mahalline giderek zararı tespit eder. Bu tespitte;
a) Keşif tarihi,
b) Zarar görenin adı soyadı,
c) Zararın meydana geldiği yer,
d) Zararın meydana geldiği tarih,
e) Zararın nev’i,
f) Zararın miktarı,
g) Zarar gören bina, işyeri, arazi, taşıt ve ağaç gibi taşınır ve taşınmaz mallardan faydalanılma imkanının bulunup bulunmadığı,
h) Zarar görenin kendi ihmal, kusur ve kastının olup olmadığı,
ı) Zarardan mahsup edilmesi gereken miktarlar,
ile gerekli görülen diğer hususlar tutanağa bağlanarak hazır bulunanlarca imza altına alınır. (EK-B)
Başvuru sahibi veya yetkili temsilcisinin keşif esnasında hazır bulunmaması halinde durum tutanakta belirtilir.
Komisyonun harcamaları ve bilirkişi ücretleri
Madde 12 — Komisyonun harcamaları Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Komisyon tarafından bilirkişi olarak görevlendirilenlere her gün için (500) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödeme yapılır. Bu ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
Komisyonun kararları
Madde 13 — Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Komisyonca alınacak kararlarda çekimser kalınamaz. Karara katılmayan üye gerekçesini yazarak imzalar.
Komisyon tarafından alınan kararlara sıra numarası verilir. Alınan kararların başvuru tarihi ile başvuru kayıt defterindeki sıra numarası, kararın tarih ve sayısı, zarar görenin adı-soyadı, kararın özeti, sulhnameye ilişkin bilgiler, ifa tarzı, ödenecek miktar ile ödeme tarihi gibi hususlar komisyon başkanı tarafından onaylanan komisyon karar defterine (EK-C) işlenir.
Sekreterya hizmetleri
Madde 14 — Komisyonun sekreterya hizmetleri il özel idarelerince yürütülür. İl özel idarelerince komisyonlara sekreterya hizmetleri için yeterli oda ve personel tahsis edilir.
Komisyonun cari harcamaları il özel idaresi bütçesinden de karşılanabilir.
Karşılanacak zararlar
Madde 15 — Sulh yoluyla karşılanabilecek zararlar şunlardır:
a) Hayvanlara, ağaçlara, ürünlere ve diğer taşınır ve taşınmazlara verilen her türlü zararlar.
b) Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerinde uğranılan zararlar ile tedavi ve cenaze
giderleri.
c) Terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle kişilerin mal varlıklarına ulaşamamalarından kaynaklanan maddi zararlar.
Zararın tespiti
Madde 16 — 15 inci maddede belirtilen zararlar, zarar görenin beyanı, adlî, idarî ve askerî mercilerdeki bilgi ve belgeler göz önünde tutularak olayın oluş şekli ve zarar görenin aldığı tedbirlere göre, zarar görenin varsa kusur veya ihmalinin de göz önünde bulundurulması suretiyle, hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon tarafından doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile belirlenir.
Taşınmaza ilişkin zarar tespitinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen kıymet takdiri esasları kıyasen uygulanır.
Zararın tespitinde komisyonca istenilecek belgeler
Madde 17 — Zarar tespit komisyonunca,
a) Yaralanmalarda;
1) Olayın meydana geliş tarzını ve kişinin etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı,
2) Yaralanmayı müteakip gidilen sağlık kuruluşuna ait ilk müdahale raporları ile görülen tedavilere ait belgeler ve yaralının kaç gün iş ve gücünden geri kaldığını gösteren rapor veya sağlık kurulu raporu,
3) Nüfus kayıt örneği,
b) Sakatlanmalarda;
1) Olayın meydana geliş tarzını ve kişinin etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı.
2) Olayın meydana gelmesini müteakip gidilen sağlık kuruluşuna ait ilk müdahale
raporları ile görülen tedavilere ait kayıt, belge ve sağlık kurulu raporu,
3) Yaralanmalara bağlı sonradan meydana gelen sakatlanmalarda, bu sakatlığın ilk
yaralanmadan kaynaklandığına dair düzenlenecek sağlık kurulu raporu,
4) Nüfus kayıt örneği,
c) Ölüm halinde;
1) Olayın meydana geliş tarzını ve kişinin etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı,
2) Ölü muayene ve otopsi tutanağı, bu tutanağın düzenlenemediği hallerde düzenlenememe sebeplerini açıklayan belgeler ve varsa defin ruhsatı,
3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
4) Veraset ilamı,
d) Taşınır ve taşınmaz malların zarar görmesi halinde;
1) Olayın meydana geliş tarzını ve taşınır ve taşınmaz malın zarardan etkilenme durumunu açıklayan olay tutanağı,
2) Zarar gören taşınır ve taşınmazların kendi tasarrufunda bulunup bulunmadığını gösterir her türlü kayıt ve belge,
3) Zararın tespitine ilişkin her türlü belge,
istenir.
Kamu görevlilerine ödenmiş olan tazminatların mahsubu
Madde 18 —19/7/1987 tarihinden Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihine kadar, görevleri başında iken terörden veya terörle mücadele sırasında zarar gören kamu görevlilerinden veya mirasçılarından, ilgili mevzuat uyarınca tazminat almış olup, ancak aldıkları tazminatın hesaplanma kriteri bu Yönetmelikten farklı olanlardan, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde başvuranlara, yapılan hesaplamada aldıkları tazminat ile bu Yönetmeliğe göre almaları gereken tazminat arasında fark olması halinde, eksik olan tutar yasal faiziyle birlikte ödenir. Ödenen tazminat miktarı fazla ise iade talep edilmez.
Zararın karşılanma şekli
Madde 19 — 15 inci maddenin (a) ve (c) bentlerinde yazılı zararlar, aynî veya nakdî olarak karşılanır. Ancak, bu zararların karşılanmasında imkânlar ölçüsünde aynî ifaya öncelik verilir. Aynî ifa, bireysel veya genel nitelikli projeler çerçevesinde yapılabilir.
Ayni ifa tarzı
Madde 20 —Kişilerin konut, ahır ve benzeri yapılarında, tarımsal, sınai ve zanaat araç ve gereçlerinde, canlı hayvan ve ayni ifaya konu olabilecek mameleklerinde meydana gelen zararın karşılanmasında; Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret müdürlüklerinin hazırlamış oldukları hasar raporları, mahkemelerce karara bağlanmış olan hasar tespitleri esas alınarak öncelikli olarak ayni ifa yoluna gidilir. Kişi veya kişilerin uğradığı zarar ayni olarak sulhnamede ve komisyon kararında belirtilir.
Sulhnamenin onayını takiben ayni olarak karşılanacak mal ve malzemenin satın alınma ve tesliminde, ödeneğin aktarıldığı kurumun tabi olduğu esas ve usuller uygulanır.
Toplu projeler çerçevesinde karşılanan zararların ayni ifasında, uğranılan zarar proje bedelinden mahsup edildikten sonra kalan kısım 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil olunur.
Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde yapılacak ödemeler
Madde 21 — Yaralanma, sakatlanma ve ölüm hâllerinde (7000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarın;
a) Yaralananlara, altı katı tutarını geçmemek üzere, onda birinin doktor veya sağlık kurulu raporu ile belirlenen iş ve güce engel olma süresi ile çarpımı sonucunda belirlenecek tutarda,
b) Çalışma gücü kaybı derece ve oranları için ekli cetvelde (EK-D) belirlenen katı tutarında,
c) Ölenlerin mirasçılarına elli katı tutarında,
nakdî ödeme yapılır.
Nakdî ödemenin tespitine esas tutulacak miktar, ödeme yapılmasına ilişkin valinin veya Bakanın onayı tarihinde geçerli gösterge ve katsayı rakamları esas alınarak belirlenir.
Birinci fıkranın (c) bendine göre belirlenen nakdî ödemenin mirasçılara intikalinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun mirasa ilişkin hükümleri uygulanır.
Bakanlar Kurulu, nakdî ödemeye esas tutulan gösterge rakamını yüzde otuza kadar artırmaya veya kanunî sınıra kadar indirmeye yetkilidir.
Bu Yönetmelik kapsamındaki zararlardan dolayı, zarar gören kişilere gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan ödemeler sebebiyle Devlete rücu edilemez.
Yaralanma ve sakatlık derecelerinin tespiti
Madde 22 — Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında sakat kalma durumlarında ödenecek tazminata esas çalışma gücü kayıplarının tespitinde 18/3/1998 tarihli ve 23290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Anılan Yönetmelik eki 3 sayılı listede belirlenen yetkili sağlık kuruluşları tarafından verilecek sağlık kurulu raporları komisyona sunulur.
Yaralanma durumunda alınacak sağlık raporlarının, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarından alınması veya bunlar tarafından onaylanmış olması gerekir. Bu durumda raporların verilme süreleri ile ilgili olarak genel hükümlere göre işlem yapılır.
Kanunun yürürlüğe girdiği 27/7/2004 tarihinden önce meydana gelen yaralanma ve sakatlanma halleri ile ilgili olarak resmi sağlık kuruluşlarından alınmış olan rapor ve sağlık kurulu raporları için ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Yaralanma ve sakatlanma dereceleri önceden verilmiş olan bu raporlara göre belirlenir.
Mahsup edilecek miktarlar
Madde 23 — a) Kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca uygulanmış projelerin, zararın giderilmesine katkıları,
b) Zarar görenin değerlendirebileceği enkaz ve diğer yararlar,
c) Sigorta şirketlerince veya ilgili mevzuata göre kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca karşılanan tazminatlar ve her türlü ödemeler ile tedavi ve cenaze giderleri,
d) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından bu Yönetmelik kapsamına giren zararların karşılanmasına yönelik olarak yapılan yardımlar,
hesaplanan gayri safi zarar miktarından mahsup edilir.
Mahsup edilecek miktarların hesaplanması
Madde 24 — Mahsup edilecek miktarların hesaplanmasında, mahsup edilecek değerlerin her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak hesaplamalar ayni olarak ifa edilebilecek zararların karşılanmasında uygulanmaz.
Zararın karşılanmasına ilişkin sulhname
Madde 25 — Komisyon, doğrudan doğruya veya bilirkişi aracılığı ile yaptığı tespitten sonra 16 ncı maddeye göre belirlenen zararı, 21 inci maddeye göre hesaplanan yaralanma, sakatlanma ve ölüm hallerindeki nakdî ödeme tutarını, 20 nci maddeye göre ifa tarzı ile 23 üncü ve 24 üncü maddelere göre mahsup edilecek miktarları dikkate alarak, uğranılan zararı sulh yoluyla karşılayacak safi miktarı belirler. Komisyonca, bu esaslara göre hazırlanan sulhname tasarısının örneği (EK-E) davet yazısı ile birlikte hak sahibine tebliğ edilir.
Davet yazısında hak sahibinin sulhname tasarısını imzalamak üzere yirmi gün içinde gelmesi veya yetkili bir temsilcisini göndermesi gerektiği, aksi takdirde sulhname tasarısını kabul etmemiş sayılacağı ve yargı yoluna başvurarak zararının tazmin edilmesini talep etme hakkının saklı olduğu belirtilir.
Davet üzerine gelen hak sahibi veya yetkili temsilcisi sulhname tasarısını kabul ettiği takdirde, bu tasarı kendisi veya yetkili temsilcisi ve komisyon başkanı tarafından imzalanır.
Sulhname tasarısının kabul edilmemesi veya ikinci fıkraya göre kabul edilmemiş sayılması hâllerinde bir uyuşmazlık tutanağı düzenlenerek birer örneği ilgiliye ve Bakanlığa gönderilir.
Sulh yoluyla çözülemeyen uyuşmazlıklarda ilgililerin yargı yoluna başvurma hakları saklıdır.
Zararın karşılanması
Madde 26 — Sulhnamede belirlenen zararlar, sulhnamenin imzalanmasından sonra valinin onayı üzerine ifa tarzına göre Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.
Bakanlık, yirmimilyar Türk Lirasının üzerindeki aynî ifa veya nakdî ödemelerin Bakan onayı ile yapılmasını kararlaştırabilir. Bu miktar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.
Devletin ödeme nedeniyle genel hükümlere göre sorumlular hakkında rücu hakkı saklıdır.
Nakdî ödemenin şekli ve tutarı
Madde 27 — Sulhname tasarıları hak sahibi veya yetkili temsilcisi ile komisyon başkanı tarafından imzalandıktan sonra Vali veya Bakan tarafından onaylanır.
Ödemeler sulhname tasarılarının onay tarih ve sıraları dikkate alınarak yapılır. Nakdi ödemeler hak sahibi veya sahiplerinin banka hesaplarına yapılır.
Denetim ve sorumluluk
Madde 28 — Komisyonlar, Valilik ve Bakanlık tarafından denetlenir.
• Bu Yönetmeliğe göre zarar tespit işlemlerinde görevlendirilen kişilere karşı bu görevleri nedeniyle veya görevleri sırasında işlenen suçlar hakkında Devlet memurlarına karşı işlenen suçlara; bu kişilerin bu görevleri sırasında işledikleri suçlar hakkında ise Devlet memurlarının işledikleri suçlara ilişkin hükümler uygulanır.
Tebligat
Madde 29 — Bu Yönetmeliğe göre yapılacak tebligatlar hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak yapılacak tebligatın memur vasıtasıyla yapılması esastır.
Yürürlük
Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
Köyü boşaltılmış veya zarar görnüş kişilerin Tazminatları için mevzuat
Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» 6.sınıf Matematik Görüntülü konu anlatımları(H.BURDA)

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
HakkarimForum :: Her Telden, Eğlence, Mizah, Tartışma :: Genel Bölüm,Güncel konular-
Buraya geçin: